Categoriearchief: Koran

De Edele Koran, het Woord van Allah, de Almachtige, de Verhevene. De Koran is naast de Sunnah de belangrijkste bron binnen de islam en neemt dus een belangrijke positie in bij de moslim. In deze rubriek verschillende overleveringen met betrekking tot de Koran.

“Dit is de Rechte Weg van Allah”

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) trok een lange streep met zijn hand in de grond en zei:

“Dit is de rechte weg van Allah.”

Toen trok hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) andere (afwijkende) strepen rechts en links van deze streep en zei:

“En van deze zijwegen is er geen, alleen dat er aan het hoofd (van deze zijwegen) een Shaitan staat die daar naar uitnodigt (naar de wegen die van de rechte weg van Allah afdwalen).”

Daarna las hij een vers uit Surah Al-An’aam (interpretatie van de betekenis):

‘En dat dit Mijn weg is, de rechte weg, volg het dus en volg geen (andere) wegen, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Weg.’  Lees verder

Al-Kauthar is een rivier in het Paradijs

Over de Surah ‘Waarlijk, Wij hebben jou Al-Kauthar geschonken’, zei de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem):

“Het is een rivier in het Paradijs.”

Verder zei hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem):

“Ik zag een rivier in het Paradijs waarvan de oevers gemaakt waren van tenten van parels. Ik vroeg: “Wat is dit, O Jibriel?” waarop Jibriel zei: “Dit is Al-Kauthar die Allah jou geschonken heeft.” Lees verder

Vrijgevigheid in de Ramadan

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was het vrijgevigste van de mensen en hij werd vrijgeviger tijdens de maand Ramadan, wanneer Djibriel hem bezocht en Djibriel bezocht hem iedere nacht van de Ramadan tot het einde van de maand. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) had de gewoonte om de Heilige Koran aan Djibriel voor te dragen. Lees verder

‘Waarschuw jouw naaste familieleden…’

Toen het volgende vers geopenbaard werd: “En waarschuw jouw naaste familieleden” zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“O mensen van Quraish, koop jullie zelf van Allah (voor bevrijding door goede daden te verrichten), ik kan niets voor jullie betekenen tegen Allah. O zonen van Abdel-Muttalib, ik kan niets voor jullie betekenen tegen Allah. O Abbas ibn Abdel-Muttalib (oom van de Profeet), ik kan niets voor jou betekenen tegen Allah, O Safiya (tante van de Profeet), ik kan niets voor jou betekenen tegen Allah. O Fatima, dochter van Mohammed, vraag me wat je wilt, maar ik kan niets betekenen voor je tegen Allah.” Lees verder