99 namen van Allah

“Allah heeft 99 Namen, wie deze leert, zal het Paradijs binnentreden.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim.

Met betrekking tot de 99 Namen van Allah wordt er vaak vanuit gegaan dat de Namen van Allah beperkt zijn tot het aantal van 99 Namen. Het merendeel van de geleerden heeft echter gezegd dat er geen limiet gesteld kan worden aan de Namen van Allah.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei in een smeekbede: “Ik vraag U bij iedere Naam die U voor Uzelf heeft genomen, geopenbaard in Uw Boek, of die U aan Uw schepselen onderwezen heeft, of datgene wat U in de kennis van het onwaarneembare heeft gelaten…” (Overgeleverd door Ahmad, bekijk de hele smeekbede: doea bij verdriet).

Shaykh Ibn Taymiyya (moge Allah hem genadig zijn) heeft over deze smeekbede gezegd dat het bewijst dat Allah meer Namen heeft. (Majmu ‘Al-Fatawa 6/347). En hij heeft gezegd dat Al-Khattabi (moge Allah genadig met hem zijn) erover heeft gezegd:

“Dit wijst erop dat Hij Namen heeft die Hij bij zich houdt en het wijst er ook op dat de overlevering “Allah heeft 99 Namen, wie deze leert, zal het Paradijs binnentreden,” betekent dat degene die 99 van Zijn Namen leert het Paradijs zal binnentreden. Het is alsof iemand zegt: “Ik ga duizend dirham in liefdadigheid weggeven,” zelfs al is zijn bezit groter dan dat. Allah zegt in de Koran: ‘En aan Allah behoren de schone namen, roep Hem daarmee.’ Allah draagt ons op om Hem aan te roepen met Zijn Namen, Hij zegt niet dat Hij slechts 99 Namen heeft.” (Majmu Al-Fatawa 22/482 en Koran 7:180).

Shaykh Al-Uthaymien (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Dat wat Allah in het ongeziene heeft gelaten met Hem kan geen kennis over zijn en daar waar geen kennis over is, kan geen limiet voor zijn.” (Majmu Fatawa Ibn Uthaymien 1/122).

Eén gedachte op “99 namen van Allah

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *