Allah is Almachtig, de ware Koning

“Op de Dag der Opstanding zal Allah de aarde vasthouden (in Zijn Hand) en de hemelen oprollen in Zijn andere Hand en (Hij zal) zeggen: “Ik ben de Koning, waar zijn de koningen van de aarde?”

Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Bukharie.

In deze hadith wordt er gesproken over de Handen van Allah. Verschillende Koranverzen en ahadith spreken over de Handen van Allah en wij bevestigen dan ook dat Allah Handen heeft, want Allah heeft ons over deze Eigenschappen van Hem ingelicht en de ware moslim dient dit te geloven. Echter dienen wij aan Zijn Handen geen hoedanigheid toe te kennen, want Allah heeft ons niet ingelicht over de hoedanigheid van Zijn Handen. Evenmin mogen wij een vergelijking maken tussen de Handen van Allah en bijvoorbeeld onze eigen handen, want niets is in enig opzicht aan Allah gelijk. En ook is het niet toegestaan om de betekenis te verdraaien, door er bijvoorbeeld een andere betekenis aan toe te kennen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *