Dajjal, de grootste beproeving

“Tussen de schepping van Adam en het Uur zal er geen schepsel zijn die meer problemen veroorzaakt dan de Dajjal.”

Deze overlevering van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Imran ibn Husain (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Muslim en gaat over de Dajjal die aan het einde der tijden zal komen. De Dajjal wordt ook wel Antichrist genoemd en is de grootste beproeving die de mensen zullen krijgen. Alle Profeten hebben hun volk tegen de Dajjal gewaarschuwd en ook Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). De Dajjal zal tot dingen in staat zijn, waardoor mensen zullen geloven in hem en hem zullen volgen. Wij dienen allen toevlucht te zoeken tot Allah en Hem te vragen om ons te beschermen tegen hem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *