Het paradijs

“Ik heb voor Mijn dienaren gereedgemaakt wat geen oog ooit heeft gezien en wat geen oor ooit gehoord heeft en waar geen mens ooit van heeft kunnen dromen, maar het is verklaard in het Boek van Allah: “En geen ziel weet wat voor haar verborgen ligt aan bekoringen voor het oog.”

In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) deze woorden van Allah in een hadith qudsi heeft aangehaald.

Hadithkaart Paradijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *