Het is onmogelijk om het Paradijs te beschrijven

“Ik woonde een zitting van de Boodschapper van Allah bij waarin hij het Paradijs beschreef, totdat hij zijn woorden had beĆ«indigd. Vervolgens zei hij aan het einde van zijn rede:

“In het Paradijs bevindt zich wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen menselijk hart zich heeft ingebeeld.”

Daarna reciteerde hij het volgende vers:

Hun zijden verlaten de slaapplaatsen en zij roepen hun Heer aan met vrees en hoop en geven uit van datgene waar Wij hen van voorzien hebben. Geen ziel weet welke verkoeling van de ogen voor hen verborgen wordt gehouden, als een beloning voor datgene wat zij plachten te verrichten.

Deze authentieke hadith is overgeleverd door Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Sahih Muslim. Het Koranvers staat vermeld in Surah As-Sadjdah (32:16-17).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *