Schaduw op de Dag des Oordeels

“Op de Dag des Oordeels zal Allah ver Verhevene uitroepen: “Waar zijn degenen die omwille van Mijn Glorie van elkaar hielden? Vandaag geef Ik hen schaduw van Mijn schaduw, op (deze) dag waarop er geen schaduw is dan Mijn schaduw.”

In Sahih Muslim staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) het bovenstaande zei.

hadithkaart schaduw hiernamaals

Bekijk ook andere hadith kaarten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *