Verlossing van het hellevuur

“Een ongelovige zal gebracht worden op de Dag des Oordeels en hem zal gevraagd worden: “Stel je zou zoveel goud bezitten, zodat je de hele aarde er mee zou kunnen vullen, zou je het opgeven om jezelf teĀ verlossen (van het hellevuur)?” Hij zal antwoorden: “Ja.” Dan zal er tegen hem gezegd worden: “Jou werd iets simpelers gevraagd dan dat (namelijk: niets naast Allah aanbidden en de islam accepteren), maar je weigerde.”

Deze woorden werden door de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) uitgesproken en zijn overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat in Sahih Bukharie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *