Beloning voor het reciteren van surah al-Iglaas

“Het reciteren van surah al-Ikhlaas staat gelijk (in beloning) aan (het reciteren van) één derde (deel) van de Koran.”

In sahih Muslim staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem het bovenstaande heeft gezegd over surah Al-Ikhlaas. Surah al-Ikhlaas is hoofdstuk nummer 112 in de Koran.

hadithkaart-surah-ichlas

Klik op de kaart om de kaart in de juiste grootte te zien en bekijk ook andere hadith kaarten op de website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *