Koran memoriseren en onthouden

“Het geval van degene die Koran memoriseert, is als de eigenaar van vastgebonden kamelen. Als hij hen vastgebonden houdt, behoudt hij hen, maar als hij hen losmaakt, dan zullen ze weggaan.”

De hadith is overgeleverd door Ibn Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *