Lofprijzingen meer geliefd bij de Profeet dan het wereldse leven

“Als ik zeg: “Soebhan Allah, wa’l-h’amdoe Lillaah, wa laa ilaah ill-Allah, wa Allahoe akbar (geprezen is Allah, alle lofprijzingen komen Allah toe, er is geen godheid die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en Allah is de grootste)” zeg, is dat mij meer geliefd dan alles waar de zon over opkomt.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Sahih Muslim.