Mooie hadith

Mooie hadith, we kennen ze allemaal. Hoewel alle hadith mooi zijn en leerzaam zijn, zijn er natuurlijk altijd ahadith die ons echt raken, ahadith die we echt mooi vinden en die ons sterker maken in onze dien. Bij het dagelijks versturen van de hadith, krijgen we vaak reacties hadith die leden echt mooi vinden en daarom hebben we een rijtje gemaakt van de mooie hadith:

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Allah de Verhevene zegt: “Ik ben tegenover iedere dienaar zoals hij denkt dat Ik ben. Ik ben met hem waar hij Mij ook gedenkt. Bij Allah, Allah is meer verheugd met het berouw van Zijn dienaar dan wie ook van jullie zou zijn nadat hij zijn verloren rijdier in de woestijn terugvindt. Wie Mij een handbreedte nadert, nader Ik een armlengte; en wie Mij een armlengte nadert, nader ik de ruimte tussen twee uitgestrekte armen. Als een dienaar van Mij, Mij lopend nadert, ren Ik hem tegemoet.” (bronvermelding)

Ook zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“Elk been van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten. Het brengen van rechtvaardigheid tussen twee mensen is liefdadigheid. Een man helpen met zijn rijdier, hem erop helpen of zijn bagage er op laden is liefdadigheid. Een goed woord is liefdadigheid. Elke stap die je neemt (naar de moskee) om het gebed te verrichten is liefdadigheid. En iets schadelijks van de weg verwijderen is liefdadigheid.” (bronvermelding)

En de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ik heb voor Mijn dienaren gereedgemaakt wat geen oog ooit heeft gezien en wat geen oor ooit gehoord heeft en waar geen mens ooit van heeft kunnen dromen, maar het is verklaard in het Boek van Allah: “En geen ziel weet wat voor haar verborgen ligt aan bekoringen voor het oog.” (bronvermelding)

In een andere hadith lezen we:

Ibn Abbas zei: “Zal ik een vrouw laten zien die tot de bewoners van het Paradijs behoort?” Ik (de overleveraar) zei: “Ja.” Hij zei: “Deze zwarte vrouw kwam bij de Profeet en zei: “Ik krijg epileptische aanvallen en mijn lichaam raakt dan onbedekt. Alstublieft, roep Allah voor mij aan.” De Profeet zei: “Als je wenst, blijf geduldig en je zal het Paradijs binnengaan. En als je wenst, zal ik Allah aanroepen om je te genezen.” Zij zei: “Ik zal geduldig blijven,” en voegde daar aan toe, “maar ik raak onbedekt, dus alstublieft roep Allah voor mij aan dat ik niet onbedekt raak.” Dus riep hij Allah voor haar aan.” (bronvermelding)

Ook zei hij (vrede en zegeningen zij met hem):

“De Boodschapper van Allah en ik kwamen uit de moskee en zagen een man bij de poort van de moskee. Hij zei tegen de Boodschapper van Allah: “Wanneer zal het Uur plaatsvinden?” De Boodschapper van Allah zei: “Wat heb je ervoor voorbereid?” De man werd stil en zei daarna: “Ik heb er niet veel gebeden of vasten of aalmoezen voor voorbereid, maar ik houd van Allah en Zijn Boodschapper.” Daarop zei de Profeet: “Je zal zijn met degenen van wie je houdt.” (bronvermelding)

En hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Voor degenen die omwille van Mijn Glorie van elkaar houden zullen er zuilen van licht zijn waar de Profeten en martelaren jaloers op zullen zijn.” (bronvermelding)

In een andere hadith lezen we dat hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Op de Dag des Oordeels zal Allah ver Verhevene uitroepen: “Waar zijn degenen die omwille van Mijn Glorie van elkaar hielden? Vandaag geef Ik hen schaduw van Mijn schaduw, op (deze) dag waarop er geen schaduw is dan Mijn schaduw.” (bronvermelding)

Klik op de bronvermelding voor meer informatie over de ahadith. Heb je zelf ook nog een mooie hadith die je echt mooi en inspirerend vindt? Vul ons contactformulier in en laat het ons weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *