Muslim

Muslim

Ahadith verzameld door imam Muslim vind je hier. Hieronder tref je een korte biografie aan van Imam Muslim:

Muslim wordt vaak naast Bukharie vernoemd in de bronnen van overleveringen. Muslim is na Bukharie de bekendste verzamelaar van ahadith. Muslim werd in 202 na hidjrah geboren in Iran (Naysapoer) en hij overleed hier in 261 na hidjrah. Zijn volledige naam is Muslim ibn al-Hajjaaj ibn Muslim al-Qushayri al-Nisapoori Abu al-Husayn.

Ook zijn vader hield zich bezig met het verzamelen van overleveringen en Muslim zette zich hier ook voor in. Hij maakte grote reizen om dit doel te bewerkstelligen. Muslim nam in zijn boek Sahih Muslim 7275 authentieke overleveringen op.

Na zijn reizen, vestigde hij zich weer in Naysapoer om hier zijn kennis uit te dragen, zodat de mensen er nut van zouden hebben. Hier leerde hij ook Bukharie kennen en hij nam veel kennis over van Bukharie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *