Een lang leven

“Wie in zijn levensbehoeften voorzien wenst te worden en een lang leven wenst, dient een goede band te onderhouden met zijn bloedverwanten.”

In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat deze hadith vermeld en deze is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *