Het kussen van je kinderen

“Wie niet genadig is, wordt niet begenadigd.”

In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat: Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) Hasan ibn Ali (zijn kleinzoon) kuste. Hij was in het gezelschap van Aqra ibn Haabis. Aqra zei hierop: “Ik heb tien kinderen, maar ik heb nog nooit één van hen gekust.” Hierop keek de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) naar hem en sprak de bovenstaande woorden uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *