Makkelijk maken voor iemand met schulden

“Wie het gemakkelijk maakt voor iemand (met schulden) in moeilijkheden, Allah zal het gemakkelijk voor hem maken in deze wereld en in het Hiernamaals.” 

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is sahih en staat vermeld in Sunan Ibn Maadjah (boek 15, 2510).