Koran leren en navolgen

“Degene die de Koran bestudeert en uit zijn hoofd leert en daarbij de geboden en verboden van Allah aanvaardt, zal door Allah worden toegelaten in het Paradijs. Hij zal hem ook voorspraak verlenen voor tien van zijn familieleden die bestemd zijn voor de hel.”

Deze hadith over Koran leren en praktiseren is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Ali (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith over Koran leren staat vermeld in At-Tirmidhi. Bij deze hadith moet wel opgemerkt worden dat voorspraak niet voor iedereen gedaan kan worden. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *