Moslimgemeenschap zal zich opsplitsen in 73 groeperingen

“De joden zullen zich opsplitsen in éénenzeventig groeperingen, de christenen zullen zich opsplitsen in tweeënzeventig groeperingen en mijn gemeenschap zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen, allen zijn in het Hellevuur behalve één.” Daarop vroegen de mensen: “En wie is die (ene) groep, O Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Degenen die zich bevinden op datgene waarop ik en mijn metgezellen zich bevinden.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Abu Dawud, Tirmidhi en Ahmad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *