Geduldig blijven met beproevingen

Ibn Abbas zei: “Zal ik een vrouw laten zien die tot de bewoners van het Paradijs behoort?”

Ik (de overleveraar) zei: “Ja.”

Hij zei: “Deze┬ádonkere vrouw kwam bij de Profeet en zei: “Ik krijg epileptische aanvallen en mijn lichaam raakt dan onbedekt. Alstublieft, roep Allah voor mij aan.”

De Profeet zei: “Als je wenst, blijf geduldig en je zal het Paradijs binnengaan. En als je wenst, zal ik Allah aanroepen om je te genezen.”

Zij zei: “Ik zal geduldig blijven,” en voegde daar aan toe, “maar ik raak onbedekt, dus alstublieft roep Allah voor mij aan dat ik niet onbedekt raak.” Dus riep hij Allah voor haar aan.”

Deze hadith is overgeleverd van Ata ibn Abi Rabah (moge Allah tevreden met hem zijn) van Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Sahih Bukharie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *