Iets leren of onderwijzen in de moskee

“Degene die naar de moskee gaat en enkel wenst iets goeds te leren of te onderwijzen, zal een beloning krijgen die gelijk is aan (de beloning van) een bedevaartganger die zijn bedevaart perfect verricht heeft.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Umamah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem. De hadith is overgeleverd door Al-Hakim en Tabarani en is sahih verklaard door Al-Albaanie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *