Moslim worden en goede daden

Hakim ibn Hizam zei tegen de Boodschapper van Allah: “O Boodschapper van Allah, de daden van aanbidding die ik verrichtte ten tijde van de onwetendheid, zoals de liefdadighheid, het vrijkopen van een slaaf of het opnieuw aanhalen van de familiebanden, zal ik daarvoor beloond worden?” De Boodschapper van Allah antwoordde:

“Je bent de islam binnengetreden met wat je ervoor aan goede daden verricht hebt.”

Deze hadith is door Hakim ibn Hizam (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *