Niet vasten op feestdagen

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verbood het om te vasten op de volgende twee dagen: ied al-adha en ied al-fitr.

Dit werd overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Sahih Muslim. Met ied al-adha wordt gedoeld op het grote feest, ook wel bekend als het offerfeest na de hadj. Met ied al-fitr wordt het kleine feest bedoeld, ook wel bekend als het suikerfeest wat gevierd wordt na de maand Ramadan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *