Ondervraging op de Dag der Opstanding

“De voeten van een dienaar zullen op de Dag der Opstanding niet vooruit komen totdat hij is ondervraagd over vier zaken:

  1. Over zijn leeftijd, waaraan hij deze heeft opgemaakt,
  2. Over zijn kennis, in hoeverre hij dit heeft gepraktiseerd,
  3. Over zijn bezit, waar hij dat verdiend heeft en waaraan hij het uitgegeven heeft,
  4. Over zijn lichaam, waaraan hij die heeft versleten.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Barza Al-Aslamie (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Tirmidhi en Ad-Darimie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *