Volg het rechte Pad van Allah

“De Boodschapper van Allah trok een lijn met zijn hand en zei: “Dit is het rechte pad van Allah.” Vervolgens trok hij lijnen naar de rechterkant en de linkerkant en zei: “Dit zijn de (andere) paden. Er is geen enkel pad van hen of er bevindt zich een duivel op die ernaar uitnodigt.” Vervolgens reciteerde hij (interpretatie van de betekenis):

“En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad…”

Deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Masud (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is sahih en is overgeleverd door Ahmad en An-Nasaa’i. Het Koran vers staat in surah Al-An’aam (6:153).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *