Vasten tijdens reizen

Hamza ibn Amr Al-Aslami (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat hij tegen de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“O Boodschapper van Allah, ik heb de kracht om te vasten terwijl ik reis. Is er een bezwaar als ik vast?”

De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei tegen hem:

“Het is een vrijstelling gegeven door Allah. Degene die het vastpakt, heeft het goed gedaan (door niet te vasten). En degene die wilt vasten wordt niets aangerekend.”

Deze hadith staat vermeld in Sahih Muslim (1121).

Wat betreft het vasten tijdens reizen, hierover hebben het merendeel van de sahaba en de tabi’ien en ook de vier bekende imams gezegd dat het toegestaan is, correct en ook geldig is. Wanneer de reiziger vast, telt het als een vastendag en hij hoeft het niet in te halen (Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah, deel 28, pagina 73).

Wat betreft ahadith die aantonen dat het beter is om niet te vasten tijdens reizen: imam An-Nawawi heeft hierover gezegd dat deze betrekking hebben op degenen die last ondervinden van het vasten of dat het zelfs schadelijk is. Voor hen is het beter om het vasten te verbreken.