De sleutel, de opening en de afsluiting van het gebed

“De sleutel tot het gebed is het verrichten van de wudu, de opening van het gebed is de takbier en het gebed wordt afgesloten met de tasliem.” 

Deze hadith is van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Muhammad ibn Al-Hanafiya (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Ibn Maajah (275) en is Sahih.

In deze hadith wordt gesproken over de wudu, wat de rituele wassing inhoudt. Allah de Verhevene heeft in de Koran over de wudu gesproken:

“O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op de salaat, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels. Indien jullie Djoenoeb zijn, reinigt jullie dan. En indien jullie ziek zijn, of op reis, of als één van jullie van het toilet gekomen is, of jullie hebben jullie vrouwen aangeraakt en jullie vinden dan geen water: verricht dan Tayammoem met schone aarde. En wrijft ermee over jullie gezichten en jullie handen. Allaah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen, zodat Hij Zijn genieting voor jullie vervolmaakt. Hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.” (Koran, 5:6).

Wudu is onder andere verplicht voor het verrichten van de salaat en voor het verrichten van de tawaaf rondom de ka’ba. Zonder wudu is er geen gebed (tenzij degene ghusl verricht heeft of tayammum) en daarom noemde de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) het de sleutel tot het gebed.

Ook noemt de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) de takbier, dit houdt het zeggen van ‘Allah oe akbar’ in en wordt heel vaak tijdens het gebed gezegd. Deze hadith heeft echter betrekking op de openingstakbier die aan het begin van het gebed uitgesproken wordt, waarbij de biddende gaat staan en ‘Allah oe akbar’ zegt. Na het uitspreken hiervan bevindt men zich in het gebed en het gebed is niet geldig wanneer het niet begonnen is met de openingstakbier. Een zeer belangrijk onderdeel van het gebed dus en tevens de opening.

En de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) noemt de tasliem, de afsluiting van het gebed. De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) wendde hierbij eerst zijn hoofd naar rechts en zei “Assalaam aleikoem wa rahmatuAllah” en wendde daarna zijn hoofd naar links en zei ook “Assalaam aleikoem wa rahmatuAllah” (staat vermeld in een overlevering van Bukharie). Na de tasliem is het gebed ten einde gekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *