Verbod op spreken tijdens het vrijdaggebed

“De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zat op de minbar, sprak tot de mensen en reciteerde een vers (uit de Koran). Ubai ibn Ka’b zat naast me en ik zei tegen hem: “O Ubai, wanneer is dit vers geopenbaard?” Maar hij sprak niet met mij, dus ik vroeg het hem nogmaals en hij sprak niet met mij tot de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) van de minbar afkwam. Toen zei Ubai tegen mij: “Jij hebt niets verworven van jouw vrijdaggebed, behalve loze kletspraat.”

Toen de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) het gebed beëindigd had, ging ik naar hem en vertelde hem (over het gebeurde). Hij zei: “Ubai heeft gelijk. Als je jouw imam hoort spreken, blijf dan stil en luister aandachtig tot hij klaar is.”

Deze situatie met Ubai ibn Ka’b (moge Allah tevreden met hem zijn) is overgeleverd door Abu Darda (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Ahmad en Ibn Maadjah en is sahih verklaard door Al-Albaanie.

Het is in principe niet toegestaan is om met elkaar te spreken wanneer de khutbah van het jumu’ah gebed gegeven wordt, zelfs niet over islamitische zaken, zoals we in deze hadith hebben kunnen zie. Shaikh ibn Uthaimien heeft ook gezegd dat het uitspreken van de islamitische vredesgroet niet toegestaan is, ook niet om de vredesgroet van een ander te beantwoorden. (Fatawa Ibn Uthaimien).

Alleen in sommige gevallen bestaan er uitzonderingen, wanneer het noodzakelijk is om iets te zeggen, zoals er bijvoorbeeld eens een man naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) kwam om hem te vragen of hij Allah om regen wilde smeken.

Het verrichten van het gebed voor de moskee is wel toegestaan, maar dient kort gehouden te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *