Daden die een dode bereiken

“De werken en de goede daden die de gelovige bereiken na zijn dood, zijn onder andere: kennis die hij onderwezen en verspreid heeft, een deugdzaam kind dat hij nalaat, een exemplaar van de Koran dat hij nalaat, een moskee die hij bouwt, een schuiloord dat hij bouwt voor reizigers, een rivier die hij doet stromen of een aalmoes die hij van zijn rijkdom geeft, terwijl hij nog leeft en kerngezond is en die hem bereikt na zijn dood.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is overgeleverd door Ibn Maadjah en Bayhaqi en is betrouwbaar verklaard door Al-Albaanie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *