Geduldig zijn als gelovige

“Er zal een tijd komen voor de mensen, waarin degene onder hen die wegens zijn geloof geduldig is, net als degene zal zijn die een gloeiende kool vasthoudt.”

Deze hadith is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Tirmidhi. De hadith is sahih verklaard door Al-Albaanie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *