Eigenschappen die geliefd zijn bij Allah

“Jij hebt twee eigenschappen die geliefd zijn bij Allah: zachtmoedigheid en zorgvuldigheid in het nemen van beslissingen.”

In Sahih Muslim staat dat Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) tegen Ashadj Abdal-Qais (moge Allah tevreden met hem zijn) het bovenstaande zei.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *