Goedheid en zonden

“Goedheid is goed gedrag en zonde is datgene wat onrust in je hart veroorzaakt en waarvan jij niet houdt dat anderen ervan op de hoogte komen.”

In Sahih Muslim staat dat Nawwaas ibn Sam’aan al-Ansari (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat hij de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg over goedheid en zonden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) reageerde op deze vraag met de bovenstaande woorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *