Hadith Nawawi #1: De intentie

“Ik hoorde de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zeggen:

“Handelingen worden door hun intentie bepaald en ieder mens zal dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een emigratie voor Allah en Zijn Boodschapper en als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te trouwen, dan is zijn emigratie voor datgene waarvoor hij emigreert.”

Deze hadith is de eerste hadith in de verzameling 40 hadith Nawawi en staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim. Het is overgeleverd van Umar ibn al-Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *