Allah heeft onze harten onder controle

“De harten van de kinderen van Adam zijn als één (hart) tussen de Vingers van de Meest Barmhartige en Hij stuurt ze (de harten) in welke richting Hij wil.”

Daarna zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“O Allah, Bewaarder van de harten, laat onze harten gehoorzaam zijn aan U.”

Deze overlevering laat zien dat Allah Degene is Die onze harten onder controle heeft. De overlevering staat vermeld in Sahih Muslim en is overgeleverd door Abdullah ibn Amr ibn al-Aas (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *