Allah kijkt naar de harten

“Allah de Verhevene kijkt niet naar jullie lichamen en Hij kijkt niet naar jullie uiterlijk, maar Hij kijkt naar jullie harten.”

Muslim heeft de bovenstaande authentieke overlevering opgenomen. Het  wordt overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem).

Deze hadith wordt vaak aangehaald om te ‘bewijzen’ dat het voldoende is om met het hart te geloven. Deze stelling is onvolledig. We dienen inderdaad een sterke overtuiging te hebben in ons hart, maar deze overtuiging dient ook met de tong uitgesproken te worden en bevestigd te worden met de ledematen. De ware moslim doet zijn best om de zaken na te komen die bij Allah geliefd zijn en hij doet zijn best om weg te blijven van de zaken die door Allah gehaat zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *