Geduldig zijn met een miskraam

“Bij Degene in Wiens Handen mijn ziel is, de ‘saqt’ zal zijn moeder met touwen naar het Paradijs trekken, wanneer zij geduld heeft met het verlies van haar kind. ”

De letterlijke betekenis van ‘saqt’ is vallen en wordt in deze hadith gebruikt om het kind aan te duiden dat verloren wordt door een miskraam. De hadith is overgeleverd door Mu’adh ibn Jabal (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat overgeleverd in Ahmad en Ibn Maadjah.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *