Niet naar de dood verlangen

“Laat niemand naar de dood verlangen, want als hij deugzaam is, is het mogelijk dat hij (nog) aan zijn goede werken toevoegt; en als hij een zondaar is, toont hij misschien berouw.”

In Sahih Bukharie staat dat Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) deze woorden uitsprak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *