Niet naar de dood verlangen

“Laat niemand naar de dood verlangen, want als hij deugdzaam is,┬ázal hij zijn goede daden misschien laten vermeerderen; en als hij een zondaar is, toont hij misschien berouw.”

Deze woorden werden overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem. De hadith staat in Bukharie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *