Alleen zweren bij Allah

“Zweer niet bij jullie vaders en degene die wilt zweren, zou moeten zweren bij Allah.” 

Deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Sahih Bukharie (7401).

Deze hadith toont aan dat het niet toegestaan is om uitspraken te doen als ‘ik zweer bij mijn moeder’ of ‘ ik zweer bij mijn vader’ of dergelijke uitspraken. Het is alleen toegestaan om te zweren bij Allah.