“O Allah, leid de moeder van Abu Huraira.”

Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) levert over:

“Toen mijn moeder nog een mushrik was, nodigde ik haar altijd uit tot de islam. Ik nodigde haar op een dag uit tot de islam en zij zei iets over de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) wat ik niet leuk vond om te horen. Vervolgens ging ik huilend naar de Boodschapper van Allah en zei (tegen hem):

“O Boodschapper van Allah, ik heb mijn moeder uitgenodigd tot de islam, maar zij weigert. Ik nodigde haar vandaag uit en ze zei iets over jou wat ik niet leuk vond om te horen. Roep Allah aan om de moeder van Abu Huraira te leiden.”

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “O Allah, leid de moeder van Abu Huraira.”

Hij vertelt verder:

“Ik ging terug (naar huis) met een optimistisch gevoel door de smeekbede van de Boodschapper van Allah. Toen ik aankwam, ging ik naar de deur, maar de deur was op slot. Mijn moeder hoorde mijn voetstappen en zei: “Blijf waar je bent, O Abu Huraira.”

Ik hoorde het geluid van water. Ze waste zichzelf (ze verrichtte ghusl), deed haar kleed aan en bedekte snel haar hoofd met haar hoofdbedekking. Daarna opende zij de deur en zei: “O Abu Huraira, ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.”

Ik ging terugnaar de Boodschapper van Allah, terwijl ik huilde van geluk en zei: “O Boodschapper van Allah, blijde tijdingen, Allah heeft jouw smeekbede verhoord en de moeder van Abu Huraira geleid.” Hij prees en dankte Allah.”

Deze hadith werd overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Muslim.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *