‘O Allah, vergeef mijn mensen, want zij weten niet.’

Abdullah ibn Masoed (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “Het was alsof ik de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zag toen hij ons het verhaal vertelde van één van de Profeten wiens mensen hem sloegen en hij begon te bloeden. Hij veegde het bloed weg van zijn gezicht en zei:

“O Allah, vergeef mijn mensen, want zij weten niet.” 

Abdullah ibn Masoed (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft deze woorden overgeleverd en ze staan vermeld in Bukharie (3290) en Muslim (1792).

Badr ad-Deen al-Ayni (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd over de woorden “O Allah, vergeef mijn mensen, want zij weten niet,” dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) met deze smeekbede vroeg om hen te leiden naar de islam waarin vergeving toegestaan voor hen wordt, want de zonde van kufr (ongeloof) kan niet vergeven worden. Of dat hij vroeg om hen te vergeven als ze moslim zouden worden. (Umdat Al-Qari Sharh Sahieh Al-Bukharie (23/19).