Om vergeving bidden

“Er is geen man die een zonde pleegt, daarna opstaat om zich te reinigen en twee gebedseenheden te bidden en Allah vervolgens om vergeving smeekt, of Allah zal hem vergeven.”

Toen reciteerde de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

[En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah. En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij het weten].

Deze hadith werd overgeleverd door Abu Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is vermeld door de auteurs van de Abu Dawud. Het vers wat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) reciteerde, staat in surah Ali Imran [3:135].

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *