Wudu verrichten bij boosheid

“We naderden Urwa ibn Muhammed ibn As-Sa’di terwijl een man tot hem sprak en hem kwaad maakte. Hij stond op, verrichte de wudu en zei (daarna): “Mijn vader vertelde mij op gezag van mijn grootvader Atiyyah die het hoorde van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem), dat hij zei:

“Boosheid komt van shaitan en de shaitan is geschapen uit vuur en vuur wordt alleen door water geblust, dus wanneer iemand van jullie boos wordt, laat hem wudu verrichten.”

Deze hadith is overgeleverd door Wa’il Al-Qass (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Abu Dawud.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *