Zorgvuldig zijn met het wassen van ledematen tijdens wudu

Umar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat een man de wudu verrichtte en een stukje van zijn voetnagel niet volledig nat had gemaakt. De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zag het en zei:

“Ga terug en verricht wudu.”

De man ging terug (om de wudu te verrichten) en verrichtte daarna het gebed. 

Deze hadith is van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Umar ibn al-Khattaab en staat vermeld in Sahih Moeslim (359).

Imam an-Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) zei over deze overlevering in Sharh Sahieh Moeslim (deel 3, bladzijde 132):

“Deze overlevering geeft aan dat wanneer een persoon een klein stukje achterwege laat van wat gereinigd moet worden, dat zijn reiniging dan niet correct is. En hier is geen meningsverschil over.”