Rukia als bescherming tegen het boze oog

“De Boodschapper van Allah droeg mij en anderen op om rukia te verrichten als bescherming tegen het boze oog.”

Deze hadith is overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) en staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.