Doea bij bezorgdheid en verdriet

“Er is niemand die door verdriet en bezorgdheid getroffen wordt en zegt “O Allah, Ik ben Uw dienaar, de zoon van Uw dienaar, de zoon van Uw dienares. Mijn lot is in Uw handen. Uw oordeel over mij is zeker. Gerechtigheid over mij berust op Uw bevel. Ik vraag U bij iedere Naam die U voor Uzelf heeft genomen, geopenbaard in Uw Boek, of die U aan Uw schepselen onderwezen heeft, of datgene wat U in de kennis van het onwaarneembare heeft gelaten om de Koran de bron van mijn hart,┬áhet licht van mijn borst, de verlosser van mijn verdriet en de ontheffer van mijn wanhoop te laten zijn,” of Allah neemt zijn verdriet en bezorgdheid weg en vervangt het door blijdschap.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en is overgeleverd door Ibn Masud (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Ahmad.

Bekijk de Arabische tekst en uitspraak: Doea bij verdriet en bezorgdheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *