Tag archieven: Abdullah ibn Amr ibn Al-Aas

Het wegnemen van islamitische geleerden

“Waarlijk, Allah zal de kennis niet in één keer van de mensen wegnemen, maar zal de kennis wegnemen door de geleerden weg te nemen zodat wanneer er geen geleerde meer over is, de mensen zich zullen keren tot de onwetenden en de mensen hen vragen over religieuze kwesties die de onwetenden hen zal geven zonder kennis. En zo zullen zij misleid worden en anderen misleiden.” Lees verder

De oproep tot het gebed herhalen (adhan)

“Wanneer jullie de muadhin de adhan horen verrichten, herhaal dan wat hij zegt en voeg dan de zegeningen van Allah voor mij er aan toe, want degene die bij Allah om genade voor mij smeekt, krijgt deze tienvoudig terug (voor zichzelf). Smeek dan Allah om de wasielah voor mij. Dat is een hoog niveau in het Paradijs dat slechts aan één van de dienaren van Allah gegeven wordt. Ik hoop dat ik degene ben. Wie de wasielah voor mij vraagt, krijgt zeker voorspraak.” Lees verder

Allah heeft onze harten onder controle

“De harten van de kinderen van Adam zijn als één (hart) tussen de Vingers van de Meest Barmhartige en Hij stuurt ze (de harten) in welke richting Hij wil.”

Daarna zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“O Allah, Bewaarder van de harten, laat onze harten gehoorzaam zijn aan U.” Lees verder