Tag archieven: Al-Harith ibn Hisham

De wijze van openbaring

Al-Harith ibn Hisham vroeg aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem: “O Boodschapper van Allah, hoe wordt de goddelijke boodschap aan u geopenbaard?” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: “Soms komt het tot mij als het luiden van een bel. Deze vorm is het moeilijkste voor mij en deze toestand gaat voorbij nadat ik heb begrepen wat er geopenbaard is. Soms komt de engel naar mij in de vorm van een man en praat tegen me en ik begrijp en onthoud wat hij zegt.”

Aisha voegde er aan toe: “Waarlijk ik zag dat de Profeet de openbaring kreeg en zag nadat de openbaring voorbij was het zweet van zijn voorhoofd druppelen op een zeer koude dag.” Lees verder