Tag archieven: Bayhaqi

Daden die een dode bereiken

“De werken en de goede daden die de gelovige bereiken na zijn dood, zijn onder andere: kennis die hij onderwezen en verspreid heeft, een deugdzaam kind dat hij nalaat, een exemplaar van de Koran dat hij nalaat, een moskee die hij bouwt, een schuiloord dat hij bouwt voor reizigers, een rivier die hij doet stromen of een aalmoes die hij van zijn rijkdom geeft, terwijl hij nog leeft en kerngezond is en die hem bereikt na zijn dood.” Lees verder