Itikaf in laatste 10 nachten Ramadan

Abdullah ibn Umar heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) itikaf verrichten tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan. De overleveraar zegt:

“Abdullah liet me de plek zien in de moskee waar de Boodschapper van Allah itikaf verrichte.”

Deze hadith is overgeleverd door Nafi (moge Allah tevreden met hem zijn) van Abdullah ibn Umar (moge Allah tevreden met hen beiden zijn) en laat zien dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de laatste 10 nachten van de Ramadan in afzondering doorbracht, in de moskee. De hadith staat vermeld in Sahih Muslim.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *