Oproep van de Profeet op Ashoera

“Degene die gegeten heeft, dient niet meer te eten, maar te vasten en degene die niet gegeten heeft, dient niet te gaan eten, maar het vasten compleet te maken (tot het einde van de dag).”

Salama ibn Al-Aqwa (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) dit bovenstaande opdroeg aan iemand om tot op te roepen op Ashoera (de tiende van de islamitische maand Muharram). De hadith staat vermeld in Bukharie.

Lees meer over Ashoera op onze website: Ashoera

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *